Józef Ostafin – Adwokat

Do grona Partnerów Klubu Przedsiębiorcy dołączył właśnie Adwokat Józef Ostafin.

Józef Ostafin w ramach Kancelarii Adwokackiej świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom i konsumentom na terenie całego kraju.

Adwokat-Jozef-OstafinKluczowe obszary, w których otrzymamy od niego pomoc to:

  • doradztwo przy podpisywaniu i opiniowanie umów,
  • negocjacje umów (np. najmu),
  • mediacje w razie zaistnienia sporów,
  • reprezentacja przed sądami i organami ścigania,
  • prawo pracy.

Obsługa prawna przedsiębiorców i innych podmiotów przejawia się głównie w sporządzaniu projektów umów i innych aktów prawnych oraz weryfikowaniu umów dostarczonych przez Klienta, a ponadto w sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu porad prawnych.

Jako adwokat reprezentuje Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej, a także podczas negocjacji i mediacji.

Jozef-Ostafin-kancelaria-logo-mlotek

Reprezentuje Klientów, którzy są oskarżonymi i podejrzanymi w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego np. w sprawach o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności jak i dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia czy przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Może również reprezentować Państwa jako pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych) w postępowaniu karnym.

W przypadku spraw z zakresu prawa cywilnego, pracy, handlowego i rodzinnego reprezentuje Państwa przed sądami i innymi organami jako profesjonalny pełnomocnik.

Obsługa prawna jest realizowana profesjonalnie z zachowaniem wysokiej staranności zawodowej i może mieć charakter zarówno stały jak i jednostkowy, w tym polegający na udzielaniu porad prawnych, a Klient jest na bieżąco informowany o stanie przyjętej sprawy.

Witamy Józefa Ostafina wśród Partnerów Premium oraz w Radzie Biznesu Klubu Przedsiębiorcy.

Zapraszamy do odwiedzenia jego strony:
http://adwokatostafin.waw.pl