Piotr Wojciech Malinowski

________________________________________________________________

Piotr Wojciech MalinowskiPiotr Malinowski

z wykształcenia informatyk i psycholog kliniczny.  Obszary działalności: Szkolenia, marketing, zarządzanie, zarządzanie zmianą, budowanie marki, monitoring, sprzedaż, komunikacja, skuteczność, zdrowie. Narzędzia, mechanizmy działania: Informatyka, Psychologia, Metoda Pracy ze Słowem, Lean Manufacturing.

Doświadczenie: Gabinety lekarskie, przychodnie lekarskie, protetyka stomatologiczna, apteki, restauracje, produkcja, handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo, reklama, księgowość, HR, PR, systemy kontroli, systemy zarzadzania, doradztwo osobiste, szkolenia. Cele:  analiza potrzeb, kreatywność, zmiana, rozwój, skuteczność, komunikacja, zdrowie.

Aktywności:  Odpowiedzialność za rozliczenia z NFZ, oferty do umów w podległych podmiotach ze stała umową serwisową, szkolenia,  administracja systemów informatycznych, system weryfikacji pacjenta, pozyskiwanie klienta, system lojalnościowy, optymalizacja kosztów wytwarzania, analiza procesu, szkolenia pracowników, współpraca z klientami, opracowywanie strategii rozwoju, wdrażanie nowego oprogramowania, aktualizacja wersji, szkolenia pracowników w zakresie zmian oprogramowania oraz wynikających z tego przepisów.

Nadzór oraz bezpośrednia realizacja analiz i projektów wdrożeniowych, implementacja Metody Pracy ze Słowem, elementy Lean Manufacturing, szacowanie potencjału oszczędności, analiza operacyjno – procesowa, CRM, nawiązywanie relacji biznesowych, rozwijanie współpracy z kluczowymi partnerami, zarządzanie zmianą, podnoszenie efektywności zespołu, coaching indywidualny.

IT w organizacji, dbanie o zyskowność i jakość prowadzonych projektów, budowanie marki, administrowanie obiektem i terenem, bezpieczeństwo danych, monitoring, kontrola dostępu, generowanie nowatorskich pomysłów w zakresie wizerunku firmy.

Realizowane projekty: szacowanie potencjału oszczędności, analiza operacyjno – procesowa, kontrola zamówień, implementacja i utrzymanie sprawności systemów informatycznych, nadzór procesowy nad należnościami, kontrola jakości, szkolenia, strategia biznesowa, plany naprawcze, system zabezpieczeń przed kradzieżami wewnątrz firmy, zarządzanie zmianą, optymalizacja procesów zamówień, zapasów w magazynacho, ptymalizacja produkcji w toku.

Udział w budowaniu marki, wzrost zatrudnienia, rozszerzenie rynków sprzedaży, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna firmy na rynku, udział w opracowaniu strategii rozwoju, łączenie filii, rozliczenia całości, integracja urządzeń, zbiorcze systemy zamówień, analizy sprzedaży, zintegrowany system audio-wizualny, zintegrowany system zarządzania.

Marzenia do spełnienia: MIASTO ZDROWIA.

logo-kbsch

KBŚCH firma doradczo-szkoleniowa.

________________________________________________________________

Temat spotkania:

OGRANICZENIA W BIZNESIE

Jak przekroczyć ograniczenia w biznesie
i znaleźć sposób na zyski i dynamiczny rozwój?
 

Program wykładu:

 1. Przywitanie uczestników, diagnoza potrzeb uczestników w zakresie tematu spotkania.
 2. Przykłady ograniczeń i blokad w Biznesie (zebranie danych do pracy w grupie: pytania do uczestników).
 3. Co powstrzymuje nas przed dynamicznym rozwojem?
 4. Przyczyny powstawania blokad.
 5. Sposoby dawania sobie rady z ograniczeniami.
 6. Pytania, wnioski, podsumowanie.

Każdy człowiek posługuje się słowami. Poznaje je w życiu, działa nimi,  realizuje je i spełnia się w nich. Żeby osiągać pełnię skuteczności działań, trzeba znać odpowiednie słowa i umiejętnie się nimi posługiwać. Wiedza o Słowach, to klucz do pełnego sukcesu.

logo-kbschKBŚCH – jest firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach miękkich dla biznesu, głównie szefów firm. Działa na rynku ponad 20 lat. Jej misją jest doskonalenie klientów w oparciu o Metodę Pracy ze Słowem. Uczy praktycznych narzędzi, które pozwalają uczestnikom na stałe doskonalenie się, a to w rezultacie przekłada się na poprawę zdolności adaptacyjnych ich przedsiębiorstw i pracowników oraz na wzrost dochodów.

Skupia się na tematach, które są kluczowe dla klientów: zarządzanie zmianą, efektywna sprzedaż, sztuka komunikacji, skuteczna obsługa klienta, zarządzanie misją, zarządzanie sobą. Do klientów podchodzi indywidualnie, interaktywnie, dostosowując program do faktycznych potrzeb przedsiębiorców, kadry zarządzającej i pracowników, z uwzględnieniem różnych poziomów wykształcenia i umiejętności.

Trenerzy pracują w oparciu o autorską i unikatową na rynku Metodę Pracy ze Słowem, bazując na języku werbalnym, jak i pozawerbalnym, skupiając się głównie na semantyce Słowa. Co to oznacza? Każdy człowiek, realizując wyznaczone zadania, posługuje się określonymi narzędziami.

Według Ludwiga Wittgesnteina i Martina Heideggera język to narzędzie informacyjno–poznawcze. Dzięki językowi możemy być sprawczy i skuteczni z życiu. A skuteczność w życiu to umiejętność wyznaczania celów i narzędzi, dzięki którym cele są osiągane.

 

W programie spotkań:

 •  Nawiązywanie relacji i kontaktów biznesowych
 •  Prezentacja firm i projektów uczestników spotkania
 •  Wykład biznesowy, degustacja wina i małe przekąski
 •  Omawianie planów, projektów i nawiązywanie współpracy
 • Networking przy pysznej kawie i słodkim poczęstunku
 •  Wymiana wizytówek, bonusy od organizatorów

Zapraszamy serdecznie na spotkania
z cyklu PANORAMA BIZNESU.