3.06 Organizacja XXI wieku. Turkusowe firmy – Andrzej Blikle

Doktryna jakości, turkusowe firmy, ilu przedsiębiorców ma świadomość z czym to się wiąże? Ilu przedsiębiorców zastanawia się nad jakością wykonywanych usług i stylem zarządzania jaki panuje w danej instytucji?

Czasy pośpiechu i wyniku liczbowego oraz dużej fluktuacji pracowników to niestety nie tylko wizerunek zamierzchłych lat, ale i obecnych. Z postępem innowacji oraz szeroko pojętej technologii powinien równolegle ulegać zmianie system zarządzania oraz podejście do pracownika.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, w współorganizacji z Fundacją Verum Alfa,
zaprasza na warsztaty prowadzone przez Profesora Andrzeja Bliklego pod tytułem:

Organizacja XXI wieku. Turkusowe firmy
3 czerwca 2017 w siedzibie Uczelni przy ul. Traugutta 61a
Startujemy o godzinie 10:00 do 18:00

Uczestnicy warsztatów będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce.

Głównym założeniem warsztatów jest poszerzenie wiedzy przez pracowników i osoby zarządzające odnośnie funkcjonowania organizacji na tak trudnym i konkurencyjnym współcześnie rynku sprzedażowym, rynku pracy, jak również stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym. Warsztaty przyczynią się do transferu nowych rozwiązań, jak również budowania świadomości myślenia i działania procesowego oraz określania właściwych systemów motywacyjnych w zarządzani organizacją.

Informacje o wykładowcy:


Andrzej Blikle
wykładowca na wielu Uczelniach w Polsce i za granicą. Wykładał m.in.  w Berkeley, Kopenhadze i Linköping. Od 1996 zajmuje się także zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw (TQM), z czego prowadzi cykliczne konwersatorium w Warszawie. Autor książki Doktryna Jakości. Honorowy członek i współtwórca Polskiego Towarzystwo Informatycznego, członek Europejskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego, gdzie przewodniczy Zespołowi Terminologii Informatycznej. W latach 1997-1998 był prezesem warszawskiego Klubu Rotary, od którego w 2008 otrzymał Medal Paula Harrisa. W roku 2006 został przewodniczącym rady fundacji Centrum im. Adama Smitha.


Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach przedstawicieli jednostek naukowych, badaczy oraz specjalistów zajmujących się zagadnieniami zarządzania procesowego i projektowego, a w szczególności praktyków, przedsiębiorców, menadżerów, przedstawicieli sektora MMiŚP, specjalistów ds. procesów.

Patronat nad warsztatami objęli:
Prezydent Miasta Radomia, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, DNDProject,

Patronat Medialny:
Radomska Grupa Mediowa, Dami24, Echo Dnia, Duda Pisze,

Partnerzy:
Loża Radomska, Klub Przedsiębiorcy, Charyzmatyczny Przywódca, PPIU Sp. z o.o., Dachy Kaczmarek, Kreator Talentów.

 Warsztaty mają charakter otwarty.

Każdy uczestnik otrzyma ZAŚWIADCZENIE potwierdzające odbycie kursu.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
do dnia 02.06.2017 r do godziny 16:00 – zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@verumalfa.org, w treści e-maila należy wpisać:
imiona i nazwiska uczestników oraz podać nazwę firmy
lub w przypadku gdy dana osoba zainteresowana jest kursem prywatnie:
imiona i nazwiska uczestników oraz wpis – osoba prywatna,

UWAGA
W przypadku, braku rejestracji emaliowej – będzie można dokonać zgłoszenia
w dniu kursu, w godzinach 9:00-9:50. LIBA MIEJSC OGRANICZONA

więcej informacji już niedługo na: www.wsh.pl oraz  www.verumalfa.org

Serdecznie zapraszamy!