Niech twoja wizytówka będzie cennym kontaktem

Jeśli mówisz, jakoś to będzie..

Mój znajomy, ceniony doradca finansowy ma takie powiedzenie: „Jeśli mówisz „jakoś to będzie” – nie dawaj mi swojej wizytówki. Jutro nie spotkamy się już w biznesie”.

wizytówkiZnasz zapewne statystyki – 80% firm bankrutuje z powodu utraty płynności finansowej. 90% firm upada w ciągu pierwszych lat prowadzenia działalności. Zobacz, jak niewielki procent firm i przedsięwzięć ma szanse osiągnąć sukces. Jeśli połowa z nich miała szczęście, trafiła na niszę produktów lub usług w swojej branży, wstrzeliła się w zapotrzebowanie rynku, skorzystała na złej passie konkurencji, to pomyśl, jak niewiele jest firm, które efektywnie planują swój sukces.

Zwiększaj obroty

Aby efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem trzeba mieć kontrolę nad poszczególnymi działami, procesami i zadaniami realizowanymi przez przedsiębiorstwo. Zapewnić koordynację pracy, efektywnie planować inwestycje, wdrażać nowe technologie, budować i wykorzystać bazy danych.  Trzeba badać potrzeby klientów, aby budować silne związki i lojalność w sprzedaży, analizować potrzeby organizacji, motywować zespoły, określać potencjał rozwoju, ścieżki awansu i kariery.

Poprzez efektywne planowanie, rozsądne wykorzystanie posiadanych środków, mądre inwestycje i  sprawne zarządzanie personelem rozwijać organizację. Zapewnić jej nie tylko przetrwanie, ale nieograniczoną, efektywną ekspansję na nowe rynki. To niełatwe zadanie dla właścicieli i menedżerów, aby zwiększać obroty firmy, dbając przy tym o zyski i efektywność finansową przedsiębiorstwa.

Zyski, straty, cash flow

Dla zapewnienia efektywności działań i sukcesu  przedsiębiorstwa niesłychanie ważne jest zachowanie płynności finansowej. Utrata płynności finansowej firmy, nawet przy dodatnich wskaźnikach rentowności, to podstawowy czynnik kryzysu finansowego w firmie. Więcej, to świadome dążenie do upadku, skazanie firmy na bankructwo.

Sprawozdania finansowe wykazują zyski osiągnięte przez firmę i poniesione przez nią straty. Zysk firmy wykazany na papierze, to jednak nie to samo, co kwota faktycznie wpływająca na konto. Koszty działalności firmy nie są równoznaczne aktualnym wydatkom, tak jak przychody nie odzwierciedlają bieżących wpływów do kasy. W rachunku wyników dokonuje się porównania osiągniętych przez firmę przychodów i poniesionych kosztów ich uzyskania. Zestawienie cash flow porównuje wpływy i wydatki środków pieniężnych.

Efektywne zarządzanie w działalności gospodarczej nie polega tylko na umiejętności czytania bilansu, rachunku wyników i sprawozdań finansowych, ale na umiejętności prognozowania wydatków i wpływów na tle ogólnej sytuacji rynkowej firmy oraz dokładnej, systematycznej kontroli budżetu i przepływu środków pieniężnych. Istotnym czynnikiem oceny kondycji firmy jest również określenie udziału środków własnych we wpływach firmy. Tendencje spadkowe w tym zakresie to sygnał ostrzegawczy o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Wyróżnij się pozytywnie

Jeśli planujesz założenie lub już prowadzisz firmę, zaplanuj strategię swojego biznesu. Dbaj o efektywność finansową firmy. Wizja menadżera odnośnie strategii biznesu i pozyskanie realizatorów to połowa sukcesu firmy. Druga połowa to efektywność finansowania, struktury kapitału, płynności finansowej i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Chcę, aby twoja wizytówka, kiedy ją otrzymam była dla mnie cennym kontaktem w świecie biznesu.

Autor:
Joanna Wiejak 

Artykuł był publikowany
w tygodniku CashFlow&You