WSPARCIE w STARCIE, pieniądze na założenie firmy

WSPARCIE NA STARCIE, czyli o finansowaniu biznesu:
– Jak wziąć 80 tysięcy złotych na małą firmę?
 opracowano na podstawie: źródło Forbes.pl
Wiele przedsiębiorczych osób zastanawia się, skąd wziąć kapitał na rozpoczęcie działalności, na założenie swojej firmy?  Warto zastanowić się, czy możemy skorzystać z programu „Wsparcie w starcie”. Kto może skorzystać z takiego programu i jak otrzymać pieniądze na firmę?
 .
Z pro­gra­mu „Pierw­szy biz­nes – Wspar­cie w star­cie” może sko­rzy­stać niemal każdy.
Trzeba tylko mieć swój po­mysł na firmę… i umieć go obronić 🙂 
 .
Warto wiedzieć, że w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można otrzymać aktualnie do 81 tys. złotych nisko oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo także do 24 tys. zł na stworzenie miejsca pracy. Na realizację tego programu do 2021 r. przewidziano ponad 500 mln złotych.
 .
Z takiego wsparcia mogą już korzystać studenci ostatniego roku studiów, absolwenci szkół i uczelni wyższych (do 4 lat od uzyskania dyplomu), osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędach pracy. Mogą to być osoby młode, które dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem lub szukają swojego miejsca na rynku pracy.
.
Podstawowe zasady są bardzo proste:
  • Na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej;
  • A w dniu składania wniosku nie można być zatrudnionym lub wykonywać innej pracy zarobkowej.

O pożyczkę mogą ubiegać się także osoby, planujące wspólny biznes, w formie spółki cywilnej. Każda z nich może otrzymać pożyczkę w maksymalnej wysokości, jeśli przedstawi osobne zabezpieczenie spłaty.

Atrakcyjne jest oprocentowanie pożyczki, które wynosi zaledwie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (czyli aktualnie jest to tylko 0,44 proc. w skali roku). Nie ma też dodatkowych prowizji, ani opłat za  udzielenie i obsługę pożyczki. Istotny jest też fakt, że spłatę długu można odroczyć do 12 miesięcy (płaci się wtedy tylko odsetki, co dla maksymalnej wielkości pożyczki wynosi ok. 30 pln miesięcznie).

Wsparciem są też prowadzone szkolenia i doradztwo dla początkujących przedsiębiorców.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” opracowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest danie szansy na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom, które mają pomysł na biznes, a nie posiadają na ten cel wystarczającego kapitału.

Wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć w firmach finansowych, zatwierdzonych przez Bank BGK w różnych rejonach kraju. Wykaz tych firm znajduje się na stronie wsparciewstarcie.bgk.pl.
.

Czy łatwo sięgnąć po pieniądze na biznes z projektu „Wsparcie w starcie”?
Kiedy warto zdecydować się na taką pożyczkę?
 .
Jakie pomysły już otrzymały wsparcie?
 .
Więcej informacji można przeczytać na stronie źródłowej:
 .
Zapraszam do lektury całego artykułu.