Polityka prywatności:

Szanujemy Twoja prywatność.
Dokładamy starań, aby Twoje dane były bezpieczne.
Zawsze możesz dokonać aktualizacji danych.
Zawsze masz możliwość wypisania się z bazy.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO)

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje tzw. Ustawa RODO, czyli przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Celem RODO jest ujednolicenie zasad na obszarze Unii Europejskiej, w celu zagwarantowania praw osób, których przetwarzanie danych dotyczy. Realizując swój obowiązek informacyjny, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności i zasadami przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy te dane osobowe, które podane zostały podczas wypełniania formularzy zapisów i rejestracji w naszym serwisie Internetowym, przesłane zostały w zgłoszeniach na spotkania, konferencje lub szkolenia, dodane zostały przy zapisie na newsletter, forum lub w celu pobrania dostępnych na stronie materiałów, wynikają z zapytań ofertowych, danych podanych do kontaktu lub w celu realizacji świadczonych usług i realizacji sprzedaży. Danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Klub Przedsiębiorcy, reprezentowany przez Joannę Wiejak.

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować, przesyłając wiadomość na adres e-mail: spotkania@klub-przedsiebiorcy.edu.pl, rozpoczynając Temat wiadomości od słowa: RODO – i dodając krótko, czego dotyczy wiadomość (jest to adres bezpośredni do inspektora ochrony danych). Umieszczenie w temacie słowa Rodo przyspieszy rozpatrzenie sprawy, nie jest jednak obowiązkowo wymagane.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania.
Dane mogą być przetwarzane w celu realizacji wybranych usług dostępnych w naszych serwisach Internetowych. Może się też zdarzyć, że skorzystamy z prawa do przetwarzania Twoich danych w celu poinformowania Cię o organizowanych wydarzeniach, akcjach, ogłoszeniach, konkursach, zbiórkach, udziale w przetargach, czy ich wyniku. Takie przetwarzanie danych służy realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów. Możemy więc, co jakiś czas, przesyłać informacje o naszej działalności, wysyłając email, wyświetlając Tobie materiał informacyjny w związku z korzystaniem przez Cienie z innych serwisów internetowych, a także wyświetlając informacje typu pop-up lub web-push.
Przy czym nie będziemy przesyłać informacji handlowych lub marketingowych na Twój adres email, oraz na numer Twojego telefonu jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, poinformuj nas o tym. Natychmiast przestaniemy dane w tym celu przetwarzać.

Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

Profilowanie

Na podstawie danych o aktywności użytkowników serwisu internetowego tworzyć profile, dzięki temu możemy wyświetlić użytkownikom bardziej dopasowane materiały informacyjne,, które mogą ich bardziej interesować i angażować. Stosujemy na naszych stronach np. kod piksela Facebooka, który służy nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingowych oraz system autorespondera, statystyki Google Analitycs i podobne użyteczne programy dodane lub zintegrowane z naszymi stronami Internetowymi.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Nigdy nie sprzedajemy baz danych i dbamy, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Jednak, aby prowadzić skuteczne działania, potrzebujemy korzystać z usług zewnętrznych, takich jak poczta elektroniczna, serwery, hosting, usługa autorespondera, usługi wyświetlania materiałów informacyjnych w serwisach internetowych oraz wysyłki maili (adresy email) i bramki sms (numery telefonów), zewnętrzne usługi np. prawne i księgowe. W takim zakresie Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, jednak dokładamy wszelkich starań, aby wybierać renomowanych dostawców usług, którzy w możliwie najszerszym zakresie zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są tak długo, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie lub nie cofniesz zgody na ich przetwarzanie. Przetwarzane są też tak długo, jak wiąże nas z Tobą umowa i wynikające z niej zapisy. Po rozwiązaniu umowy Twoje dane przechowujemy przez okres, w jakim mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz przez jaki my, moglibyśmy dochodzić takich roszczeń. Dodatkowo dodawany jest też minimum okres, przez jaki prawo wymaga od nas przechowywania i archiwizowania dokumentów.

Jeżeli przetwarzamy twój adres e-mail w związku wysyłką newslettera, robimy to dopóki nie poprosisz o zaprzestanie jego przesyłania oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym kończy się okres dochodzenia roszczeń, w szczególności związany z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych.

Jakie masz prawa i jak z nich skorzystać?

Masz prawo do informacji, czy Twoje dane są przetwarzane i w jakim zakresie, do ich sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także na określonych zasadach do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli taką informację od Ciebie otrzymaliśmy i bez uzasadnienia nie zaprzestaliśmy przetwarzania danych, możesz napisać skargę lub zgłosić sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email lub wyślij wiadomość do naszego inspektora danych osobowych.

Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo wysłać zapytanie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, jesteś uprawniony do uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

Prawo do sprostowania

Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieaktualne, niepoprawne lub niekompletne, masz prawo poprosić, abyśmy je niezwłocznie poprawili lub sprostowali.

Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo, określone jako prawo do „bycia zapomnianym”, czyli do żądania usunięcia Twoich danych osobowych. My mamy obowiązek w takim przypadku je usunąć, z wyjątkiem sytuacji, jeżeli nie są one niezbędne w celach, w jakich mamy prawo lub obowiązek je przetwarzać: np. do zapewnienia realizacji umów i zobowiązań, do zachowania wymaganego prawem okresu przechowywania faktur i dokumentów, na czas prowadzonych dochodzeń lub obrony roszczeń i innych celów wynikających w szczególności z obowiązujących przepisów prawnych.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas zachowania lecz ograniczenia przetwarzania Twoich danych: jeżeli chcesz, abyśmy je zachowali, np. na czas sprawdzenia prawidłowości danych, sposobu ich przetwarzania, do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń lub gdy chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane, ale np. nie przesyłali Ci cyklicznych newsletterów i informacji handlowych.

Prawo do przenoszenia danych

Na Twoją prośbę możemy przekazać Twoje dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy z Tobą innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi danych osobowych, o ile jest to możliwe ze względów technicznych i bezpieczeństwa.

Prawo do skargi lub sprzeciwu

Zbierane dane osobowe przetwarzamy w celach poszerzenia bazy kontaktów do realizacji projektów i współpracy oraz marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w związku z tym przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w podanym zakresie. Niezwłocznie w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Serwis internetowy może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Regulamin szkoleń
Regulamin spotkań i szkoleń  >>
Uwaga: ogólne zasady opisane w regulaminie obowiązują także,
jeśli zmienia się główny organizator konkretnego szkolenia lub spotkania
chyba, iż w ofercie szkolenia wyraźnie wskazano inne zasady jego obsługi lub organizacji.